Sunday, June 20, 2010

We're still alive but hope just died
Tình cảm đối với anh như pháo hoa khi bắn còn lưu lại bóng đen, không thể nào tan biến.
Thế giới của em đã vì có anh mà khác đi.Anh là vết thương không bao giờ có thể chữa lành.Là thiên sứ duy nhất.Là mơ tưởng vĩnh viễn ngọt ngào của em.


.JJ.

No comments:

Post a Comment