Monday, February 27, 2017

kẻ thua cuộc

I'll love the world like I should
- I'll be good . Jaymes Young -


Tôi không thích sự ràng buộc, bởi ý nghĩ vứt bỏ tất cả luôn thường trực trong tâm trí tôi. Sự ràng buộc càng lớn, nỗ lực trốn chạy càng khiến tôi đớn đau.- J.J -