Wednesday, June 9, 2010

Let me escape from the fuckin' boring world

Bây giờ là 12 giờ 29 phút đêm. Lúc này đang muốn bỏ ra khỏi nhà. Đi lang thang ngoài đường. Yên lặng. Như cơn gió luồn lách giữa các khóm lá. Như tuổi trẻ trôi qua kẽ tay. Như thinh không tan vào đêm. Cứ thế mà biến mất. Biến mất. Biến mất.Biến mất.Đó thực là một cụm từ buồn.


.JJ.

No comments:

Post a Comment