Saturday, November 6, 2010

Một ai đó.......không phải bạn bè, không phải tình nhân.


Nhưng sẽ đồng ý đi cùng tôi trong một chuyến hành trình. Ngồi cùng tôi trên cùng một băng ghế ô tô, đi xuyên qua đêm tối, nhưng tuyệt không hỏi han lời nào. Cho tôi dựa lên vai khi tôi ngủ quên, cho tôi mượn quyển tạp chí đọc đỡ buồn. Ăn cùng tôi bữa cơm ở nơi xa lạ. Trong khách sạn mỗi người ngủ một giường.


Tuyệt đối thấu hiểu.


Tuyệt đối cách xa.


Một ai đó như thế..JJ.