Saturday, February 2, 2013

Things that make me happy

Một trong những điều hạnh phúc nhất trên đời là khi có được những người bạn mà ta có thể tin tưởng rằng họ sẽ không bao giờ đâm sau lưng ta.


.JJ.