Monday, November 14, 2011

Đêm nằm mơ phố

đêm đêm nằm mơ phố
mơ như mình quên hết
quên đi tình yêu quá vô cùng

anh như là sương khói
mong manh về trên phố
đâu hay một hôm gió mùa thu
.

Saturday, November 12, 2011

Vụn


"Mỗi người đều bận đi những ngả đường khác nhau. Nhưng tôi là một người không bao giờ chuẩn bị. Không chuẩn bị tiến lên. Cũng không chuẩn bị lùi lại."

- Đảo tường vy -

Sunday, November 6, 2011

Kẻ sống lưu vong trong quá khứ

những giấc mơ lặp lại mỗi đêm
những hố sâu trống hoác trong lòng
tất cả, vẫn cứ là như vậy
.JJ.