Wednesday, November 6, 2013

Anh vẫn đi tìm em hàng đêm
Em thương yêu của anh,


Đêm qua anh mơ thấy em.


Đêm trước cũng thế.


Đêm trước nữa cũng vậy.


Và anh biết sẽ còn nhiều đêm nữa.


Anh có thể đẩy em khỏi tâm trí mình mỗi khi ánh ngày lên, nhưng trong giấc ngủ, anh vẫn thấy mình đuổi theo bóng em. Mà càng lúc càng xa vời vợi.
.JJ.