Monday, August 15, 2011

Những buổi sángKhi cơn buồn ngủ chưa thực rời đi. Tâm trí còn mơ hồ lẫn lộn. Đó, chính là lúc lòng thành thật nhất. Và cũng yếu đuối nhất.

Sáng nay, cuộn mình trong tấm chăn mỏng. Đã rất muốn khóc vì ý nghĩ chúng ta rồi sẽ quên nhau..JJ.

No comments:

Post a Comment