Monday, August 15, 2011

Nắm tay nhau và nhảy khỏi chuyến tàu


Thì thôi vậy, chúng ta vốn dĩ là không cần có nhau.
Chúng ta sẽ không nắm tay nhau nhảy khỏi một chuyến tàu đâu, không thể.

Thì thôi vậy, em sẽ nghĩ xem.- Ngủ dưới vòm cây - AsterKhông còn gì cả, ngoại trừ âm thanh của sự trống rỗng. Cứ vang mãi vang mãi vang mãi không thôi.

Anh có nghe thấy không?.JJ.

No comments:

Post a Comment