Monday, April 25, 2011

ThiệtNói cho oai oách vậy thôi.


Thiệt ra vẫn còn muốn nắm tay.


Muốn ôm.


Muốn hôn.


Nhưng mà vậy thì sao chứ?


Hở?

No comments:

Post a Comment