Tuesday, April 12, 2011

Cho những ngày chờ đợi
Người tôi yêu là kẻ vô tình
Sẽ không mở cửa lúc nửa đêm
Cũng không trả lời tin nhắn
Điện thoại lặng im
.Umi.

No comments:

Post a Comment