Friday, April 8, 2011

Mệt

Cậu có biết cái hại lớn nhất khi đem lòng yêu thương một người là gì không?


Đó là, cậu sẽ quên mất cách tự yêu thương bản thân mình.


.JJ.

1 comment: