Thursday, September 27, 2012

cái chết của những nàng thơ

từng nàng từng nàng lần lượt ngã xuống
hắn với con dao còn nhỏ máu tươi, nói
đây là cái giá phải trả. tất cả các người, không xứng đáng với tình yêu này.
.JJ. 

No comments:

Post a Comment