Monday, September 26, 2011

when September endsHai ngàn mười một.
Đã gặp gỡ, đã yêu thương, và đã từ bỏ một người.

.JJ.
No comments:

Post a Comment