Friday, September 23, 2011

Khoảnh khắc


Tấm hình này, thực giống tuổi trẻ của tôi. Cô đơn, tự do, đầy hoài bão.
Chỉ là, dù biển có thể vĩnh viễn xanh.
Trời có thể vĩnh viễn xanh.
Nhưng con tàu ấy không thể vĩnh viễn lênh đênh giữa đại dương.
Những thiếu niên hư ảo của tôi không thể vĩnh viễn trẻ.
Thời gian vốn không thể vĩnh viễn ngừng hẳn lại ở một khoảnh khắc nào.
Giá như tôi chỉ là bức ảnh chụp. Tôi sẽ chụp lại khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời mình. Không cần quá khứ hay tương lai. Chỉ cần một khoảnh khắc là đủ.
Và chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, trong những tháng ngày xanh tươi ấy.
.JJ.

No comments:

Post a Comment