Friday, September 23, 2011

I once had a boy

tôi từng có một người tình
thường kể cho tôi nghe về tình yêu đầu tiên đã mất
em biết không, đấy chính là người anh yêu nhất
tôi chỉ cười không nói
vậy còn em?chúng tôi đã xa nhau rồi
nhưng đến giờ câu hỏi ấy vẫn chưa có lời giải đáp


.JJ.

No comments:

Post a Comment