Tuesday, March 15, 2011

Những tin nhắngửi đi

không có hồi đáp
sẽ trở thành rất tội nghiệp
rất đáng thương
chiếc điện thoại cầm lên đặt xuống biết bao lần
mở ra đóng lại biết bao lần
vẫn im lìm
trơ trọi
thinh không chỉ lưu lại một tiếng thở dài


. JJ .

No comments:

Post a Comment