Sunday, July 31, 2011

Phải có một trái tim tích cực để yêu thương (*)

(*) tiêu đề thuộc về Yên


Trong một ghi chú nhỏ trên trang cá nhân, Yên bảo, một mối quan hệ tốt là mối quan hệ không ảo tưởng về đối phương. Anh ta cũng thường nói với tôi, đừng kỳ vọng quá nhiều vào điều gì, và có vẻ anh ta là kẻ nói được làm được.Tôi luôn ý thức rõ điều đó. Nhưng tôi lại là một kẻ quá dễ bị bóp nghẹt bởi những ảo tưởng không được đáp ứng của bản thân. Tình cảm của anh ta không thể thỏa mãn tôi. Không thể đủ đầy tôi.
Sự lo lắng của tôi, anh ta chẳng cách nào hiểu nổi. E rằng vĩnh viễn sẽ là như thế.
Cho nên vào lúc này, chợt nảy sinh sợ hãi.
Đến mức đã nghĩ đến việc bỏ chạy..JJ.

No comments:

Post a Comment