Monday, July 18, 2011

Những điều giản dịĐó là khi tôi đang nghĩ về cậu ta. Và điện thoại rung lên. Tin nhắn.

Ngủ đi thôi. Ngủ ngon nhé.

Hạnh phúc mới thật bé nhỏ và giản dị và đầy tràn biết là bao.
^^
.JJ.

No comments:

Post a Comment