Sunday, July 17, 2011

Lẩm nhẩm


Bởi vì thành phố này chẳng có gì
Bởi vì em chẳng còn gì
Anh hãy cho em
Một tình yêu
hoàn toàn không che đậy
.TTL.

No comments:

Post a Comment