Sunday, January 13, 2013

MệtVật vã vật vã
Chỉ còn tuổi trẻ của chúng ta xanh xao trống rỗng
mắt nhìn nhau
Mất mẹ hết niềm tin
Mà biết tin vào cái chó má gì bây giờ
khi tình yêu cuối đường mong manh thế ....
Thôi!
Uống đi mày!
Chết mẹ trong cơn say
có khi còn hay hơn là tỉnh
Sao tuổi trẻ quá buồn(*)
sao tình yêu lại quá buồn như thế (**)

bàn ghế chúng ta có bầy sao xiêu vẹo
Đéo ai hiểu vì sao...

- Thơ Tào Tuấn Linh -
 (*) một câu trích từ Dạ khúc của Thanh Tâm Tuyền
(**) nguyên gốc "sao tuổi trẻ lại quá buồn như thế"

No comments:

Post a Comment