Friday, April 6, 2012

"Con người ta hoang đường hơn trong thế giới này"Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng. 
.JJ.

No comments:

Post a Comment