Monday, November 14, 2011

Đêm nằm mơ phố

đêm đêm nằm mơ phố
mơ như mình quên hết
quên đi tình yêu quá vô cùng

anh như là sương khói
mong manh về trên phố
đâu hay một hôm gió mùa thu
.

No comments:

Post a Comment