Sunday, November 6, 2011

Kẻ sống lưu vong trong quá khứ

những giấc mơ lặp lại mỗi đêm
những hố sâu trống hoác trong lòng
tất cả, vẫn cứ là như vậy
.JJ.

No comments:

Post a Comment