Tuesday, February 8, 2011

Wendy


Từ của ngày: hoang mang.Tôi nghĩ mình đang bị đẩy ra khỏi thế giới của chính mình. Tôi đang dần dần không thể nghe, không thể hiểu những con người trong thế giới yêu dấu xưa cũ của tôi nữa. Và tôi sợ. Tôi vẫn chưa sẵn sàng. Tôi đã nương náu vào nó quá lâu - một thế giới phù hoa và rực rỡ đến nức lòng như vậy, không có nó, tôi sẽ phải đi về đâu?Tôi nên đi về đâu?Khi câu hỏi ấy vang lên, chỉ còn một cơn trống rỗng tràn qua, bao trùm tất cả. Tựa một trận bão cát, khô hoảnh và đớn đau.Tôi nghĩ đến con ốc anh vũ. Mất đi cái vỏ, sẽ chết. Nhưng tôi cũng còn chưa biết, là tôi đang bị đẩy ra, hay chính tôi muốn quay lưng lại.
.JJ.

No comments:

Post a Comment