Friday, December 23, 2011

Đến cuối cùng, chúng ta đều sẽ quên mình đã từng yêu nhau như thế nào


Nói thật, đôi khi cảm thấy buồn vì bản thân. Hễ không có tình yêu, bèn trở nên thực khô cằn. Muốn mộng mà không biết mộng về ai. Muốn khóc mà không biết nên rơi nước mắt cho điều gì. Như con thuyền ra đến giữa dòng thì mất lái, cứ lênh đênh trôi không biết về đâu. 
Đó. Là nỗi bơ vơ không sao nói thành lời..JJ.

No comments:

Post a Comment