Friday, November 9, 2012

Vụn vặt

 Quản Bạ - Pentax K1000
Ngày lại ngày
Những tình yêu đã chết
Vẫn còn muốn chết.
  


- Serge Gainsbourg -

No comments:

Post a Comment