Friday, October 22, 2010

Nói tiếp về duyên nợAnh biết đấy, trên đời này không có gì ngẫu nhiên hết, mọi thứ đều là tất nhiên. Do vậy, chắc chắn không ngẫu nhiên mà em yêu anh. Chắc chắn giữa chúng ta phải có một mối lương duyên nào đó từ tiền kiếp.


Chắc chắn ở đâu đó, chúng ta đã từng yêu nhau.


Nếu không phải ở kiếp trước, thì sẽ là trước nữa, trước nữa nữa.


Khi đất nước chúng ta còn là chế độ công xã chẳng hạn :P


Hay xa hơn, khi em và anh còn là hai kẻ Mongoloid kiếm ăn bằng hái lượm :))


Hay khi chúng ta còn lông lá mọc đầy, tối ngày chỉ ở trên cây mà người ta gọi nôm na là khỉ đó anh :))


Hay khi anh còn là một con Cự Long bị Spinosaurus Aegypticus là em săn đuổi ;)) goằm một nhát, thế là xong. Chắc vậy nên kiếp này bị anh trả thù phát mệt.


Hay khi chúng ta còn là loài Ediacaran dập dềnh trong lòng đại dương? Trùng ba lá? Hai hạt bụi lơ lửng ngoài vũ trụ tối om om?


Em không biết. Làm sao mà em biết được mấy chuyện từ thủa chưa khai thiên lập địa như thế chứ. Nhưng em tin chắc chắn.


Ở một nơi nào đó.


Vào một thời khắc nào đó.


Chúng ta, đã từng yêu nhau.


.JJ.

No comments:

Post a Comment